วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

3 โปรโทรวัน ทู คอล บุฟเฟต์กลางวัน กลางคืน

เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ให้คุณเลือกได้ตามใจ ... ทุกสไตล์ชีวิต กับโปรแกรมพิเศษ แบ่งโปรโมชั่นค่าโทรให้เลือกได้ตามพฤติกรรมการใช้งาน
ไม่ว่าจะโทรสั้น, โทรยาว, โทรกลางวัน, โทรกลางคืน 
Package 
อัตราการใช้บริการ


โปร บุฟเฟ่ต์รายสัปดาห์

 • อัตราค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เมื่อหักค่าบริการรายสัปดาห์สัปดาห์ละ 55 บาท
  ได้(จะถูกหักทุก 7 วันนับจากวันที่สมัคร)
  สามารถโทรฟรี
  ในเครือข่ายเอไอเอส
   ตั้งแต่เวลา 05.00-17.00 น.
  โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท

 • หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
  อัตราค่าบริการนาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บาท
  ทุกเครือข่าย 24 ชม.
 • SMS ครั้งละ 2 บาท
 • MMS ครั้งละ 6 บาท
 • GPRS นาทีละ 1 บาท

 เติมเงิน 300 บ.
ใช้ได้ 30 วัน


โปร บุฟเฟ่ต์ 20 ชั่วโมง


 • อัตราค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เมื่อหักค่าบริการรายสัปดาห์สัปดาห์ละ 69 บาท
  ได้(จะถูกหักทุก 7 วันนับจากวันที่สมัคร)
  สามารถโทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ตั้งแต่เวลา 22.00-18.00 น.
  โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท

 • หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
  อัตราค่าบริการนาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บาท
  ทุกเครือข่าย 24 ชม.
 • SMS ครั้งละ 2 บาท
 • MMS ครั้งละ 6 บาท
 • GPRS นาทีละ 1 บาท

  เติมเงิน 300 บ.
ใช้ได้ 30 วันโปรโทร บุฟเฟ่ต์กลางวัน


 • อัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท นาทีแรก 2 บาททุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เมื่อหักค่าบริการรายเดือนเดือนละ 199 บาท ได้ คุณสามารถโทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ตั้งแต่เวลา 05.00-17.00 น.
  โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท

 • หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
  อัตราค่าบริการนาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บาท
  ทุกเครือข่าย 24 ชม.
 • SMS ครั้งละ 2 บาท
 • MMS ครั้งละ 6 บาท
 • GPRS นาทีละ 1 บาท

เติมเงิน 300 บ.
ใช้ได้ 30 วันโปรโทร บุฟเฟ่ต์กลางคืน

 • อัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท นาทีแรก 2 บาททุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เมื่อหักค่าบริการรายเดือนเดือนละ 159 บาท ได้คุณสามารถโทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ตั้งแต่เวลา 22.00-10.00 น.
  โดยโทรฟรีครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกิน คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท

 • หากโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรหาเครือข่ายอื่น
  อัตราค่าบริการนาทีละ 50 สต. นาทีแรก 3 บาท
  ทุกเครือข่าย 24 ชม.
 • SMS ครั้งละ 2 บาท
 • MMS ครั้งละ 6 บาท
 • GPRS นาทีละ 1 บาท

เติมเงิน 300 บ.
ใช้ได้ 30 วัน
2 โปรโทร วัน ทู คอล โทรแบบเหมาๆ 9 บาท


โปรโมชั่น 1-2-call โปรโมชั่น วันทูคอล เหมาเหมา
20 บาท 25 นาที 2 วัน กด *500*1# 
39 บาท 50 นาที 5 วัน กด *500*40# 
75 บาท 100 นาที 10 วัน กด *500*80# 
150 บาท 200 นาที 20 วัน กด *500*200# 
300 บาท 400 นาที 30 วัน กด *500*300# 
30 บาท (ได้วันใช้งานเพิ่ม 30 วัน) 30 นาที  5 วัน กด *500*9# 
SMS 10 บาท ส่ง SMS ได้ 10 ข้อความ 7 วัน กด *500*13# 

เหมา เหมา มิดไนท์ 5 บาท/ วัน
โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด ตั้งแต่เวลา
00.01-11.00 น. (ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.)
โทรนอกเวลา/ นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ. (ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน
กด *500*5# 
เหมา เหมา ช่วงค่ำ
29 บาท/ วัน
โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด ตั้งแต่เวลา
17.00-22.00 น. (ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.)
โทรนอกเวลา/ นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ. (ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน
กด *500*29# 
เหมา เหมา คนโปรด
9 บาท/ วัน
โทรหา 1 เบอร์พิเศษ
(ใน AIS) นาทีละ 2 สตางค์
โทรเบอร์อื่นคิดตาม
โปรโมชั่นปัจจุบัน
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร)
1 วัน
กด *502*3*เบอร์# 
เหมา เหมา กู๊ดเดย์ 9 บาท/ วัน
(6 โมงเย็น)
โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด
ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
ยกเว้นเวลา 18.00-23.00 น. 
โทรนอกเวลา/ นอกเครือข่าย/
โทรเกิน 1 ชม.นาทีละ 1 บ.
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร)
1 วัน
กด *500*30# 
เหมา เหมา 9 บาท/ วัน
(5 โมงเย็น)
โทรใน AIS ฟรี ไม่จำกัด
ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
ยกเว้นเวลา 17.00-22.00 น. 
โทรนอกเครือข่าย
และโทรเกิน 1 ชม. นาทีละ 1 บ.
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน
กด *500*10# 
เหมา เหมา9 บาท/ วัน
(4 โมงเย็น)
แพ็คเกจใหม่
โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด
ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
ยกเว้นเวลา 16.00-21.00 น.
โทรนอกเวลา/ นอกเครือข่าย
และโทรเกิน1 ชม.นาทีแรก 
2 บ.นาทีต่อไป 50 สตางค์ (ไม่รวม VAT) 
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร)
1 วัน
กด *500*16# 
 เหมา เหมา 9 บาท/ วัน 
(4 โมงเย็น)
โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด
ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
ยกเว้นเวลา 16.00-21.00 น. 
/ โทรนอกเครือข่ายและ
โทรเกิน 1 ชม. นาทีละ 1 บ.(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน
กด *500*50# 
เหมา เหมา 9 บาท/ วัน 
(โทร AIS ฟรี 3 นาที) โทรใน AIS ฟรี 3 นาทีแรก
หากเกิน 3 นาที และโทรนอกเวลา/ นอกเครือข่ายนาทีละ 1 บ.
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน
กด *500*20# 
เหมา เหมา 8 บาท/ วัน
ได้รับส่วนลดค่าโทรสำหรับโปรโมชั่น
ปัจจุบันจากราคาปกติ 50% ทุกเครือข่าย 
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน
กด *500*23# 

ดาต้า 3G 1 วัน
 9 บาท 3G 10 MB 24 ชั่วโมง กด *500*90#  
 15 บาท 3G 20 MB 24 ชั่วโมง กด *500*91#  
 29 บาท 3G 60 MB 24 ชั่วโมง กด *500*92#  
 49 บาท Unlimited  สามารถใช้ความเร็ว 3G สูงสุด 140 MB 24 ชั่วโมง กด *500*93#  
ดาต้า 3G 7 วัน
 59 บาท 3G 70 MB 7 วัน กด *500*70#  
 79 บาท 3G 180 MB 7 วัน กด *500*71#  
 99 บาท 3G 300 MB 7 วัน กด *500*72#  
ดาต้า 1G 1 วัน 

 9 บาท 90 นาที 24 ชั่วโมง กด *500*99#  
 
                        

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

1 หน้าแรก โปรวัน ทู คอล โปรNET, BB ,3G

โปรเสริม วันทู คอล โปร NET โปร BB โปรโทรเหมาๆ
สมัครเน็ต วันทูคอล แบบคิดตามปริมาณการใช้งาน

Package 12call internet 99 บาท เล่นเน็ต 75 MB  กดสมัคร *133*20# โทรออก
(ใช้ภายใน 30 วัน ,ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *300 แล้วค่อยกดสมัครใหม่ค่ะ)
----------------------------------------------------
Package 12call internet 150 บาท เล่นได้ 150 MB  กดสมัคร *133*21# โทรออก
(ใช้ภายใน 30 วัน ,ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *300 แล้วค่อยกดสมัครใหม่ค่ะ)

                               ---------------------------------------------------------
Package 12call internet 350 บาท เล่นได้  GB  วิธีกดสมัคร *133*22# โทรออก
(ใช้ภายใน 30 วัน ,ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *300 แล้วค่อยกดสมัครใหม่ค่ะ
                                ---------------------------------------------------------
Package 12call internet 550 บาท เล่นได้  GB  วิธีกดสมัคร *133*23# โทรออก
(ใช้ภายใน 30 วัน ,ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *300 แล้วค่อยกดสมัครใหม่ค่ะ)
                                ---------------------------------------------------------
Package 12call internet 799 บาท เล่นได้  3 GB  วิธีกดสมัคร *133*24# โทรออก
เล่น 3G ได้ 3GB ส่วนเกินจาก 3GB เล่นเน็ตได้ไม่อั้น (ในความเร็ว edge/gprs ปกติ)
(ฟรี wifi ไม่อั้นของ3BB hotspotและCyberpoint โดยกด *388# โทรออก เพื่อรับ username และ password)
                                 ---------------------------------------------------------
Package 12call internet 899 บาท เล่นได้  5 GB  วิธีกดสมัคร *133*25# โทรออก
เล่น 3G ได้ 5GB ส่วนเกินจาก 5GB เล่นเน็ตได้ไม่อั้น (ในความเร็ว edge/gprs ปกติ)
(ฟรี wifi ไม่อั้นของ3BB hotspotและCyberpoint โดยกด *388# โทรออก เพื่อรับ username และ password)
                                  ----------------------------------------------------------
สมัครเน็ตวันทูคอล แบบคิดตามนาที  โปรเล่นเน็ต 12call : ใช้ได้ 30 วัน (ต่ออายุอัตโนมัติ)

Package 12call internet 50 บาท เล่นได้ ชั่วโมง วิธีกดสมัคร *138*32# โทรออก
(ใช้ภายใน 30 วัน ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *138 แล้วค่อยกดสมัครใหม่นะคะ)
-----------------------------------------------------------
Package 12call internet 100 บาท เล่นได้ 20 ชั่วโมง วิธีกดสมัคร *138*33# โทรออก
(ใช้ภายใน 30 วัน ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *138 แล้วค่อยกดสมัครใหม่นะคะ)
                                 ------------------------------------------------------------
Package 12call internet 200 บาท เล่นได้ 50 ชั่วโมง วิธีกดสมัคร *138*36# โทรออก
(ใช้ภายใน 30 วัน ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *138 แล้วค่อยกดสมัครใหม่นะคะ)
                                 ------------------------------------------------------------
Package 12call internet 350 บาท เล่นได้ 100 ชั่วโมง วิธีกดสมัคร *138*34# โทรออก
(ใช้ภายใน 30 วัน ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *138 แล้วค่อยกดสมัครใหม่นะคะ)
                                 ------------------------------------------------------------
Package 12call internet 550 บาท เล่นได้ 250 ชั่วโมง วิธีกดสมัคร *138*59# โทรออก
(ใช้ภายใน 30 วัน ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *138 แล้วค่อยกดสมัครใหม่นะคะ)
                                  -----------------------------------------------------------
Package 12call internet 799 บาท เล่นได้ไม่อั้น 30 วัน วิธีกดสมัคร *133*24# โทรออก
(ฟรี wifi ไม่อั้นของ3BB hotspotและCyberpoint โดยกด *388# โทรออก เพื่อรับ username ,password
                                  ----------------------------------------------------------
สมัครเน็ต AIS แบบคิดตามนาที 
โปรเล่นเน็ต AIS ใช้ได้ 1 เดือน (ต่ออายุ
อัตโนมัติ)
package ais internet 100 บาท เล่นได้ 20 ชั่วโมง  วิธีกดสมัคร *138*33# โทรออก
(ใช้ภายใน 1 เดือน ,ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *138 ก่อน แล้วกดสมัครใหม่ค่ะ)
  ------------------------------------------------------
package ais internet  200 บาท เล่นได้ 50 ชั่วโมง  วิธีกดสมัคร *138*36# โทรออก
(ใช้ภายใน 1 เดือน ,ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *138 ก่อน แล้วกดสมัครใหม่ค่ะ)
                                   --------------------------------------------------------
package ais internet 350 บาท เล่นได้ 100 ชั่วโมง วิธีกดสมัคร *138*34# โทรออก
(ใช้ภายใน 1 เดือน ,ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *138 ก่อน แล้วกดสมัครใหม่ค่ะ)
                                    --------------------------------------------------------
package ais internet 550 บาท เล่นได้ 250 ชั่วโมง วิธีกดสมัคร *138*59# โทรออก
(ใช้ภายใน 1 เดือน ,ใช้หมดก่อนสมัครซ้ำไม่ได้ ให้โทรยกเลิกโปรเดิมที่ *138 ก่อน แล้วกดสมัครใหม่ค่ะ)
                                    --------------------------------------------------------
package ais internet 799 บาท เล่นไม่อั้น 1 เดือน วิธีกดสมัคร *133*24# โทรออก
(ฟรี wifi ไม่อั้นของ3BB hotspotและCyberpoint โดยกด *388# โทรออก เพื่อรับ username และ password)
                                    --------------------------------------------------------
โปรเล่นเน็ต 12Call : แบบรายครั้ง(ไม่ต่ออายุ)
12call internet 49 บาท เล่นได้ไม่อั้น 1 วัน วิธีกดสมัคร *138*49# โทรออก
(เล่นได้ไม่อั้น 1 วัน นับตั้งแต่กดสมัครไปจนถึง 23.59น.ของวันนั้นๆ )
                                     ---------------------------------------------------------
Package AIS 3G ใหม่ , Package 12Call 3G ใหม่ 2100 MHz

โปร AIS 3G 2100 บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz : ใช้ได้ 1 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ)
(ใช้ได้ทั้งเบอร์เติมเงินและรายเดือน)
สำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ 22 จังหวัด ที่ทาง AIS ได้มีการติดตั้งเครือข่าย AIS 3G 2100 และ
ลูกค้าได้มีการอัพเกรดซิมการ์ดไปใช้งานในเครือข่ายใหม่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น


เลือกโปรโมชั่น 3G ใหม่ ที่ต้องการใช้งาน , กดสมัครเองง่ายๆ , รอรับ sms เริ่มใช้งานได้เลย

( โปร 3g เป็นโปรโมชั่นเสริมสำหรับเล่นเน็ตผ่านมือถือ สมัครแล้วไม่มีผลต่อโปรโมชั่นหลัก )

Package AIS 3G 99 บาท  เล่นได้ 90 MB กดสมัคร *777*990# โทรออก
                                     -------------------------------------------------------
Package AIS 3G 199 บาท เล่นได้ 300 MB กดสมัคร *777*991# โทรออก
                                     --------------------------------------------------------
Package AIS 3G 399 บาท เล่นได้ GB วิธีกดสมัคร *777*992# โทรออก
หลังใช้เน็ต 3G หมดแล้ว สามารถเล่นเน็ตได้ไม่อั้นตลอดเดือน ในความเร็วสูงสุด 64 kbps
                                     ---------------------------------------------------------
Package AIS 3G 599 บาท เล่นได้ 2 GB วิธีกดสมัคร *777*993# โทรออก
หลังใช้เน็ต 3G หมดแล้ว สามารถเล่นเน็ตได้ไม่อั้นตลอดเดือน ในความเร็วสูงสุด 128 kbps
ฟรี wifi ไม่อั้นของ3BB hotspotและCyberpoint โดยกด *388# โทรออก เพื่อรับ username และ password
                                      ----------------------------------------------------------
Package AIS 3G 799 บาท เล่นได้  GB วิธีกดสมัคร *777*994# โทรออก
หลังใช้เน็ต 3G หมดแล้ว สามารถเล่นเน็ตได้ไม่อั้นตลอดเดือน ในความเร็วสูงสุด 256 kbps
ฟรี wifi ไม่อั้นของ3BB hotspotและCyberpoint โดยกด *388# โทรออก เพื่อรับ username และ password
***ตรวจสอบ และ อัพเกรด SIM การ์ด เป็น AIS 3G 2100ใหม่ ได้ง่ายๆ***
กด *988*เลขที่บัตรประชาชน# โทรออก
แล้วรอรับ sms ยืนยันการใช้งาน
(ไม่เสียเงิน ฟรี คะ)
ในการเปลี่ยนเป็น AIS 3G 2100 เครื่องต้องรองรับระบบ 2100 ด้วยนะคะ จึงจะใช้ความเร็วได้ตามโปรโมชั่นคะ (เช็คเครื่องว่ารองรับหรือไม่ กด *571# โทรออก ฟรีคะ)
ตรวจสอบ และ อัพเกรด sim เป็น AIS 3G ใหม่ ได้ง่ายๆ
กด *988*เลขที่บัตรประชาชน*80358# โทรออก 
แล้วรอรับ sms ยืนยันการใช้งาน
(ไม่เสียเงิน ฟรี คะ) 
ในการเปลี่ยนเป็น AIS 3G 2100 เครื่องต้องรองรับระบบ 2100 ด้วยนะคะ จึงจะใช้ความเร็วได้ตามโปรโมชั่นคะ (เช็คเครื่องว่ารองรับหรือไม่ กด *571# โทรออก  ฟรีคะ)

                 ------------------------------------------------------------------------------
-สมัครเน็ตวันทูคอล 3G DOUBLE SURE 2 เครือข่าย AIS และ
TOT
โปรโมชั่น 3G Netsim Double Surf พิเศษโปรนี้ใช้งานได้ 2 เครือข่าย AIS และ TOT  (สำหรับลูกค้าเติมเงิน ) 

3G NETSIM Double Surf Package 150 บาท (3G AIS และ TOT /EDGE+ 150 MB) กด * 133* 50   # โทรออก

 3G NETSIM Double Surf 250 บาท (3G AIS และ TOT /EDGE+ 500 MB) 
กด * 133 * 51 * # โทรออก 

 3G NETSIM Double Surf 350 บาท (3G AIS และ TOT /EDGE+ 1 GB) 
กด * 133 * 52   # โทรออก 

 3G NETSIM Double Surf 650 บาท (3G AIS และ TOT /EDGE+ 2 GB) 
กด * 133 * 53   # โทรออก

 NET SIM แพ็กเกจหลัก แบบคิด ตามระยะเวลาการใช้งาน 

                       ----------------------------------------------------------------------


กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม, เชียงใหม่, เชียงราย, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, ชลบุรี, ระยอง, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สงขลา, สุราษฎร์ฯ, อยุธยา, พิษณุโลก, สมุทรสาคร, ลพบุรี
                              -----------------------------------------------------------
ข้อมูลอื่นๆ

 • ลูกค้าสามารถเช็คสิทธิ์การใช้งานโดยกด *121# โทรออก
  ( ฟรีถึง 30/6/56 หลังจากนั้น AIS เก็บค่าบริการการเช็คยอดครั้งและ 1 บาท )
 • หากมีการใช้งานเกินกว่าแพ็คเกจ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นหลักที่ใช้อยู่
 • โปรโมชั่น AIS 3G สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตและ wifi ภายในประเทศเท่านั้น
 • โปร AIS 3G ใหม่ 599 และ 799 ใช้ฟรี wifi ของ3BB hotspotและCyberpoint โดยกด *388# โทรออก เพื่อรับ username และ password

 • ข้อควรทราบก่อนการสมัครค่ะ
  • *****ค่าบริการของทุกๆ package  ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่ะ******
  • ท่านจะสามารถใช้งาน 3g ได้ เมื่อท่านอยู่ในพื้นที่ 3g ais เท่านั้น
  • หากท่านใช้งานนอกพื้นที่ 3 g ความเร็วที่ได้รับจะลดลงเท่าความเร็ว edge/gprs
  • โทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้งานต้องเป็นรุ่นที่รองรับ3g เอไอเอส ด้วยนะคะ

  สำหรับเบอร์รายเดือน เอไอเอส
  • ลูกค้าสามารถเช็คยอดการใช้งานล่าสุด กด *911*1#
  • ลูกค้าที่มี EDGE/GPRS Package เป็นแพ็คเกจเสริมอยู่แล้ว ต้องทำการยกเลิกแพ็คเกจเดิมก่อน เพื่อทำการสมัครแพ็คเกจใหม่ข้างต้น โทรยกเลิก *300 (ฟังและทำตามระบบ)

  สำหรับผู้ใช้ เบอร์เติมเงินระบบ วันทูคอล และสวัสดี
  • ลูกค้าสามารถเช็คยอดการใช้งานคงเหลือ กด *139*3#
  • กรณีที่ระบบต่อแพ็กเกจไม่สำเร็จ เนื่องจากลูกค้ายังมีเงินไม่พอ ลูกค้าสามารถใช้งาน 3G ได้
   ตามจำนวนเงินที่ลูกค้ามีอยู่จริง โดยคิดอัตราค่าบริการนาทีละ 1บาท หรือตามโปรโมชั่นที่ใช้อยู่
  • ลูกค้าที่มี EDGE/GPRS Package เป็นแพ็คเกจเสริมอยู่แล้ว สามารถซื้อแพ็คเกจข้างต้นเพิ่มเติมได้ 
  • ยกเว้นแพ็คเก็จ 3G ึ799.-
  • สมัครโปรเสริมดีแทค Happy Internet <<<คลิ๊ก>>>
  • <<<<กลับสู่หน้าแรก>>>>